สุขภาพจิตพังหากเสพข่าวหดหู่มากเกินไป

สาระน่ารู้ทั่วไปในการดูแลสุขภาพกายและสมอง การดูข่าวที่หดหู่มากไปจะส่งผลเสียอย่างไรต่อสภาพร่างกายและจิตใจ การเสพข่าวที่หดหู่ สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้อย่างมากและกระทบต่อหลายระบบในร่างกาย เช่น ทำให้ใจสั่น มีอาการแน่นหน้าอก นอนไม่หลับ เกิดความวิตกกังวล มีอาการซึมเศร้าและอารมณ์โกรธ ซึ่งหากปล่อยไว้อาจส่งผลต่อการเกิดโรคบางชนิดได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล

inmete.jpg